• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752148
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

Deklaracja dostępności

PRZEDSZKOLE MIEJSKIENR 2 W JAŚLE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole2jaslo.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

       Przedszkole Miejskie nr 2 w Jaśle, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole2jaslo.szkolnastrona.pl

 

Data publikacji strony internetowej:18..02.2021r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.03.2021r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Szablon strony jest w 100% dostępny cyfrowo wg standardu WCAG 2.1.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo;
 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych;
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • Dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • niektóre z zamieszczanych informacji w postaci załączników (skany dostępne w pdf lub inne dokumenty) z uwagi na  charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność;
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, informacji dźwiękowych dla osób niewidzących lub innych wymaganych elementów zapewniających dostępność;

 

 

Powody wyłączenia

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojekowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • administratorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczane na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

 

Ułatwienia na stronie

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • skala szarości
 • można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

 

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 18 luty 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dane kontaktowe

        Osoba do kontaktów w sprawie dostępności: Małgorzatą Górniak, dzwoniąc na numer telefonu 13 446 34 33 lub na adres e-mail: przedszkole2@mojapoczta.net

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Górniak, e-mail: przedszkole2@mojapoczt.net. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134463433. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Informacje na temat procedury

        Każdy ma prawo

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie (np.: odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp..)

 

          Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej to także określić formę tej informacji.

 

        Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Słowackiego 7, 38-200 Jasło

e-mail: przedszkole2@mojapoczta.net

telefon: 13 446 34 33

 

Przedszkole usytuowane jest w bloku mieszkalnym. Wejście do budynku przedszkola oddziela od jezdni szeroki chodnik, brak jest bramek zabezpieczających. Chodnik traktowany jest jako podjazd dla dostawców, służb specjalnych i parking dla mieszkańców bloku.

Przedszkole częściowo zapewnia wolne od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku. Do drzwi wejściowych prowadzą 3 szerokie schody wyposażone w oznaczenia kontrastowe. Drzwi  zabezpieczone są  zamkiem oraz wyposażone w dzwonek. Nad wejściem nie ma głośników systemu dźwiękowo naprowadzającego osoby niewidome i słabo widzące. Po wejściu do przedsionka przedszkola, znajduje się 5 schodów, wyposażonych w oznaczenia kontrastowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przedszkola jest dwu poziomowy, wewnątrz budynku nie wydzielono strefy kontroli. Brak zainstalowanych urządzeń, środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku przedszkola oraz przemieszczenie się na I piętro (nie ma windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych). Budynek posiada korytarz oraz schody prowadzące do sal edukacyjnych. W korytarzu budynku znajdują się standardowe przejścia, z których może korzystać osoba niepełnosprawna. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku dla osób słabo widzących i słabo słyszących. Nie ma możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przedszkole oprócz wyjścia głównego posiada 3 wyjścia ewakuacyjne.