• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 751940
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

Strona główna

 

                                                                                                                                                        

   WITAMY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2

                                                             W JAŚLE

 

 

Przedszkole Miejskie nr 2 w Jaśle znajdujące się przy ulicy Słowackiego 7, powstało w1959r.

Jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Jasło.

 

Misja przedszkola wyrażona jest słowami:

"Kiedy dziecko uśmiech na twarzy ma to znak, że uczęszcza do

Przedszkola Miejskiego nr 2”

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj na tablicy

 

 

Już od 19.04.2021r. zapraszamy do przedszkola. Czekamy!!!!!!

DRODZY RODZICE

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021 r., poz. 561 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, oraz Rozporządzeniem MEiN z dnia 8 kwietnia2021r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  że Przedszkole Miejskie Nr 2 zostaje zamknięte na czas   od 12.04.-18.04.2021 r.

 

Do przedszkola mogą w tym czasie uczęszczać dzieci rodziców, którzy są:

a)     zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b)    realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

c)     pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

d)    zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

e)     zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom                           w podeszłym wieku,

f)      zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz                                       w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

g)     zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

h)    zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,                         i realizuję zadania na terenie tych jednostek

 

Pozostali rodzice będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego.

 

Dzieci, które w tym czasie pozostaną w domu, będą miały zorganizowane nauczanie zdalne. O szczegółach kształcenia na odległość zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną przez nauczycieli poszczególnych grup

 

Z poważaniem

Małgorzata Górniak - dyrektor

 

DRODZY RODZICE

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021 r., poz. 561 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że Przedszkole Miejskie Nr 2 zostaje zamknięte na czas   od 27.03.-09.04.2021 r.

 

Do przedszkola mogą w tym czasie uczęszczać dzieci rodziców, którzy są:

a)     zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b)    realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

c)     pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

d)    zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

e)     zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom                           w podeszłym wieku,

f)      zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz                                       w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

g)     zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

h)    zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,                         i realizuję zadania na terenie tych jednostek

 

Pozostali rodzice będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego.

 

Dzieci, które w tym czasie pozostaną w domu, będą miały zorganizowane nauczanie zdalne. O szczegółach kształcenia na odległość zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną przez nauczycieli poszczególnych grup

 

Z poważaniem

Małgorzata Górniak - dyrektor

 

 

 

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W JAŚLE JUŻ OD 10.02 DO 25.02.2021r. - ZAPRASZAMY

 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZANIA GALERII

I OBEJRZENIA WYSTĘPÓW NASZYCH

PRZEDSZKOLAKÓW Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADZIA