• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 751909
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

"WIEM JAK TROSZCZYĆ SIĘ O SWOJE ZDROWIE , CZYLI PRZEWODNIK PRZEDSZKOLAKÓW" - M. BARAN

"Wiem jak troszczyć się o swoje zdrowie, czyli przewodnik przedszkolaka - program autorski M. Baran

 

Zdrowie jak pisze M. Demel to nie dar niebios dany raz na zawsze. Nad zdrowiem trzeba pracować i wiedzieć jak pracować. Chodzi bowiem o wykształcenie trwałych nawyków higieniczno-kulturalnych, odpowiednich postaw wobec spraw zdrowia fizycznego i psychicznego, bo "..Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał" - i to jest prawda.

 

 Program stwarza dieciom możliwości dodatkowej edukacji zdrowotnej już od najmłodszej grupy przedszkolnej.

Stanowi dopełnienie treści podstawy programowej i jest realizowany w poszczególnych grupach zgodnie z potrzebami, wzbogacany i modyfikowany   o treści programów zdrowotnych ogólnopolskich ( Mamo tato wolę wodę; Akademia Aquafresh; 5 porcji warzyw, owoców i soku; Piramida zdrowego żywienia).

Treści programowe dostosowane są do poszczególnych grup wiekowych a problematyka zdrowotna realizowana jest w następujących obszarach, które stanowią integralną całość:

- czystość

- doświadczanie samodzielności

- dbanie o zmysły i higienę układu nerwowego

- hartowanie

- kształtowanie zachowań prozdrowotnych

- bezpieczeństwo

Dodatkowo w każdej grupie wiekowej przewija się tematyka dotycząca uczuć dzieci - samopoczucia, właściwej komunikacji, problemu rozwiązywania konfliktów - zapobiegania im, radzenia sobie w różnych sytuacjach, pomagania sobie nawzajem.

 

 

Cele 

Cel główny:

Ukształtowanie postawy dziecka jako sojusznika zdrowia zdającego sobie sprawę z konieczności dbania o nie w sposób naturalny i systematyczny, na co dzień, poprzez opanowanie i utrwalenie niezbędnej wiedzy, umiejętności, postaw  i nawyków niezbędnych w przyszłym życiu a także odpowiedzialności za własne zdrowie na miarę swojego wieku.

 

 Cele ogólne:

- motywowanie dziecka do stosowania profilaktyki zdrowia zgodnie z przyjętymi kanonami

- poznanie sytuacji/ czynników/ szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

- nabywanie podstawowych sposobów poznawania samego siebie i swojego organizmu oraz wyrabianie pozytywnego obracu samego siebie

- kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania czynności nawyków higieniczno-kulturalnych związanych z czystością, odżywianiem, hartowaniem, higieną wzroku, słuchu oraz układu nerwowego

- rozwijanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami, przełamywanie uczuć lęku i onieśmielenia

- umożliwienie dzieciom przeżywania pozytywnych efektów własnych działań

- budzenie zainteresowania własnym zdrowiem i czynnikami pozytywnie na nie wpływającymi

 

Program jest połączeniem miłej i kształcącej edukacji, wesołej zabawy przy udanej wspólpracy z rodzicami.