• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752113
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

"OD NAS WSZYSKO SIĘ ZACZYNA" - S. Guzek

Od nas wszystko się zaczyna - program autorski - S. Guzek

 

Głównym celem zajęć z ekologii jest pobudzenie dzieci do samodzielnego działania na rzecz ochrony środowiska oraz kreowanie umiejętności obserwowania przyrody celem rozbudzenia ich wrażliwości na jej piękno i potrzebę bezpośredniego kontaktu z nią.

 

Program ten zorientowany jest na osobę wychowanka i jego rozwój. Właściwa inerpretacja treści w nim zawartych ma przyczynić się do tworzenia warunków umożliwiających pełny rozwój jego osobowości. Realizacja treści gwarantuje doskonałe przygotowanie do wymagań współczesności, uczy szacunku do innych istot, kształtuje wrażliwość zarówno na piękno, jak i na szkody, wyzwala chęć oraz kreowanie umiejętności obserwowania środowiska naturalnego, oddziałuje na styl życia i swiadomość ekologiczną rodziców, kształtuje nawyki i zachowania proekologiczne w życiu codziennym.

 

Cele ogólne:

- rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych

- wyjaśnienie pojęc: rośliny chronione, zwierzęta pod ochroną

- określenie roli czystego powietrza w procesie prawidłowego rozwoju ludzi, zwierząt, roślin

- rozwijanie właściwego stosunku do świata przyrody

- przedstawienie zjawisk zanieczyszczenia wody

- poznawanie sposobów walki z zanieczyszczeniem środowiska

- kształtowanie nawyków proekologicznych

- wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za środowisko naturalne

- kształtowanie umiejętności samodzielnego poznawania świata żywego.

 

Cele szczegółowe (operacyjne)

Dziecko:

- rozumie pojęcia: rosliny chronione, zwierzęta chronione

- zna przykłady zwierząt chronionych

- rozumie rolę czystego powietrza w życiu człowieka

- wie o szkodliwej dla przyrody działalności człowieka

- wie, w jaki sposób nie należy się zachowywć w stosunku do roślin i zwierząt

- zna przyczyny zanieczyszczenia wody

- poznaje sposoby walki z zanieczyszczeniami środowiska

- rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego

- zna zwierzęta egzotyczne i wymarłe

- umie obserwować i rejestrować zjawiska przyrody

- posiada wiedzę na temat roli wody dla życia