• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752171
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

" TEN PIĘKNY MAGICZNY ŚWIAT" - S. Gondek

 

Ten piękny, magiczny świat

program autorski Zdzisławy Gondek

 

 

 

     Wiek przedszkolny to ważny okres w życiu dziecka, gdyż tworzą się wówczas pewne nawyki, kształtują procesy umysłowe, charakter, rozwija osobowość, dlatego ważne jest dostarczanie dzieciom odpowiedniej literatury, a bajki i baśnie nadają się do tego najlepiej.

     Zadaniem dorosłych, nauczycieli jest pomoc w rozwiązywaniu nurtujących dzieci problemów. Przyswojenie symbolicznego przekazu opowieści ułatwiają: rysowanie, malowanie, lepienie. Dobrze jest też umożliwić dzieciom odegranie fragmentów lub całości bajek według ich własnych pomysłów.

     Mam nadzieję, że realizacja mojego programu autorskiego przyczyni się do harmonijnego rozwoju oraz ważnych cech charakteru dziecka: wrażliwości, pewności siebie, otwartości na innych, odwagi, świadomości moralnej i twórczego myślenia.

     Głównym celem programu wychowawczo-terapeutycznego „Ten piękny, magiczny świat” jest pomoc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, na podstawie przeżyć i zachowań bohaterów wybranych opowiadań i baśni.

 

     Cele szczegółowe:

 

- poznawanie reguł życia w rodzinie, grupie, szerszym środowisku społecznym;

- poznawanie szeroko rozumianego świata i oswajanie się z jego różnorodnością;

- uczenie się tolerancji;

- uwrażliwianie na niesprawiedliwość, gotowość pomagania innym;

- kształcenie umiejętności stawiania realnej, pozytywnej samooceny;

- poznawanie i doświadczanie różnorodnych sposobów komunikowania się z ludźmi i zdobywania informacji w sposób werbalny i niewerbalny;

- rozwijanie własnych możliwości twórczych, pomysłowości i wyobraźni;

- poznawanie sposobów wyrażania i rozpoznawania emocji własnych i innych;

- nabywanie umiejętności korzystania  z technik relaksacyjnych;

- doświadczanie samodzielności i skuteczności własnych działań;

- uczenie się współdziałania w grupie;

- pogłębianie uczuć rodzinnych.

 

     Cele wyznaczone z „Podstawy programowej…” i ukierunkowane na dziecko wyznaczają następujące zadania:

 

- uczenie dzieci nawiązywania bliskiego kontaktu z rówieśnikami i osobami dorosłymi;

- budowanie poczucia własnej wartości;

- uwrażliwienie na przeżycia emocjonalne, smutek innych, kształtowanie empatii;

- uświadomienie potrzeby przyjaźni, bezinteresownej chęci pomagania, budowanie zaufania, lojalności;

- nabywanie umiejętności identyfikowania i nazywania różnych stanów emocjonalnych;

- uczenie radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania swoich zachowań;

- wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia;

- doskonalenie umiejętności słuchania i radości z bycia słuchanym, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;

- stwarzanie okazji do pełnienia przez dziecko ważnych ról, ze zwróceniem uwagi na role dziecka w rodzinie;

- słuchanie utworów literackich o wymowie moralnej – wiązanie sprawiedliwości i dobrych uczynków z pięknem;

- kształtowanie umiejętności wyrażania swoich pragnień dotyczących zabawy i wyboru towarzystwa;

- nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złemu traktowaniu fizycznemu i psychicznemu ze strony innych;

- umożliwianie dziecku odkrywania znaczenia porozumiewania się w sposób niewerbalny (język ciała, ruchy, gesty), wyrażanie uczuć i emocji;

- rozwijanie wyobraźni i fantazji;

- wzbogacanie czynnego słownika dziecka;

- uczenie się mówienia innym miłych rzeczy, ale i wyrażania dezaprobaty dla ich zachowania, jeżeli wystąpi taka konieczność (ocenianie postępowania, a nie osoby);

- umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu.