• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 751947
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

ZESTAW PROGRAMÓW 2020/21

ZARZĄDZENIE NR 13 /2020

DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W JAŚLE

z dnia 28. 08. 2020r.

w sprawie

dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Jaśle w roku szkolnym 2019/2020

 

Na podstawie :

Art. 22a ust 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. poz. 2198 oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z 2017r. poz. 60 z zm. ) zarządza się co następuje:

 

§ 1

Na wniosek nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszczam do użytku w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Jaśle w roku szkolnym 2018/2019 programy wychowania przedszkolnego i nadaję numery:

 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

 

L.p.

Tytuł i autor

Numer

 

1.

Program Wychowania przedszkolnego – W. Żaba-Żabińska; W. Majewska; R. Paździo

PM2-1/2020//

 

2

Kocham dobrego Boga – E. Osewska i ks. J. Stal

PM2-1/2011

 

3

J. angielski MACMILLAN – M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska

PM2-2/2018r

 

4

Czyste powietrze wokół nas” – J. Szymborski, W. Zatoński, J. Juczyński, T. Kowalczyk, M. Lewandowski, N. Ogińska Bulik, A. Dobrowolski, A. Dzielska, Wydawnictwo Państwowa Inspekcja Sanitarna

PM2 – 3/2018

Programy wspomagające

1

Bezpieczeństwo wokół nas” – M. Górniak

PM2 – 2/2009

2

Wiem jak troszczyć się o swoje zdrowie, czyli przewodnik przedszkolaków” – M. Baran

PM2 - 3/2009

3

Od nas wszystko się zaczyna” – Z. Gondek

PM2 – 4/2009

 

§ 2

 

Dopuszczone programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego w przedszkolu Miejskim nr 2 w Jaśle na rok szkolny 2019/2020

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.