• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752078
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

WRZESIEŃ 2020

Pierwszy raz w przedszkolu

Zapoznanie dzieci z salą zabaw, kącikami tematycznymi i ich wyposażeniem, łazienką, szatnią. Zapamiętanie znaczka rozpoznawczego. Poznanie pań w grupie oraz swoich kolegów – przedstawianie się imieniem. Uczenie zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami i odkładania ich na wyznaczone miejsce, stosowania zwrotów grzecznościowych. Zachęcanie do podejmowania czynności samoobsługowych: ściągania ubrań, butów, korzystania z toalety, mycia rak, itp. Wdrażanie podstawowych zasad higieny, procedur zapobiegania COVID-19 – prawidłowe mycie rąk, korzystanie z chusteczek higienicznych, zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kaszlu, zachowanie odległości między dziećmi, systematyczne wietrzenie sal.

Lubimy się bawić

Nazywanie zabawek i utrwalanie sposobu korzystania z nich. Określanie swoich ulubionych zabaw. Wdrażanie do zgodnej zabawy, poszanowania zabawek i odkładania ich na wyznaczone miejsce. Ustalenie grupowego kodeksu przedszkolaka i zachęcanie do jego przestrzegania.

 

Jesteśmy bezpieczni

Poznanie ważniejszych pomieszczeń w przedszkolu oraz zasad warunkujących bezpieczeństwo na ich terenie ( sala zajęć, szatnia, hol do zajęć muzycznych, ogród )- ostrożne poruszanie się, właściwy sposób korzystania ze sprzętu i zabawek, nie oddalanie się poza wyznaczony teren, słuchanie nauczycielki i reagowanie na polecenia. Zapoznanie z miejscami przeznaczonymi do przechodzenia przez jezdnię: zebra, sygnalizacja świetlna – reagowanie na umowne znaki ( kolory świateł ). Podczas spacerów nauka przestrzegania zasad ruchu drogowego.

 

Nadeszła jesień

Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią ( zmiana koloru liści, ich opadanie, mgła, chłodne poranki i wieczory ). Rozpoznawanie drzew rosnących w najbliższym otoczeniu ( dąb, kasztanowiec, jarzębina ), nazywanie ich owoców. Rozumienie określeń: pień, gałęzie, liście. Gromadzenie w kąciku przyrody darów jesieni.

 

Co robią zwierzęta jesienią?

Zainteresowanie dzieci wybranymi zwierzętami żyjącymi w naturalnych środowisku (np. jeż, niedźwiedź, wiewiórka ), poznanie ich nazw, wyglądu, zwyczajów jesiennych ( gromadzenie zapasów, zapadanie w sen zimowy, odloty ptaków do ciepłych krajów ).

 

 

 

Piosenka do nauki „Przedszkolaczek”

Jestem sobie przedszkolaczek,
Nie grymaszę i nie płaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
Ten się do nas nie nadaje,
Niechaj w domu siedzi sam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.

 

Piosenka do nauki „Kolorowe listki”

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.
Kolorowe listki na wietrze szumiały.
Szu, szu, szu, szumiały wesoło.
Szu, szu, szu, wirowały w koło.

Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Hop, hop, hop, tak sobie skakały.
Hop, hop, hop, w koło wirowały.

Kolorowe listki spadły już na trawę.
Kolorowe listki skończyły zabawę.
Cicho, sza, listki zasypiają.
Cicho, sza, oczka zamykają.

 

Wiersz do nauki „Jestem duży” Dorota Gellner

 

Jestem duży!

Byłem mały!

Wróżki mnie zaczarowały!

Jakie wróżki?

Dobre wróżki!

I urosły moje nóżki,

i urosły moje ręce,

włosów też mam

chyba więcej.

Patrzcie, jak urosłem cały,

chociaż byłem taki mały!

 

Zapraszamy Rodziców na spotkania indywidualne w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 15:30.

 

 

Przedszkolak bezpieczny w sieci”

 

Znakiem naszych czasów jest ogromny postęp technologiczno-informacyjny. Z roku na rok coraz to młodsze dzieci korzystają z komputera, Internetu. To dobrze bowiem przed postępem nie uciekniemy. Korzystanie z komputera, Internetu może przynieść dziecku wiele korzyści. Ułatwia i wspomaga naukę, uczy-bawiąc. Daje możliwość dostępu do olbrzymich zasobów informacji , rozwija zainteresowania i samodzielność.

 

 

 

Dziecko nie jest jedynie biernym obserwatorem jak w przypadku oglądania telewizji, lecz może wchodzić w interakcje. Wspomaga również dzieci niepełnosprawne czy też te nienadążające za rówieśnikami. Pamiętać jednak należy, że komputer może zaburzyć rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny i intelektualny dziecka. W zakresie rozwoju fizycznego może dojść do uszkodzenia w obrębie mięśni( usztywnienie karku) , kręgosłupa czy też nadwyrężenia mięśni nadgarstka co powoduje chorobę zwaną zespołem cieśni nadgarstka..Zbyt długie korzystanie z komputera może prowadzić do nadwagi i problemów z oczami. Negatywne skutki dla rozwoju psychicznego to przede wszystkim uzależnienie, izolacja , życie z dala od realnego świata, czy rozładowywanie wszystkich napięć psychicznych w kontaktach z komputerem. Zły wpływ na rozwój społeczny przejawia się w zaniku samodyscypliny, emocjonalnym oddzieleniu od grupy, a co za tym idzie również braku możliwości ćwiczenia sztuki konwersacji, kompromisu itp.umiejętności. Może skutkować również zachowaniami nieetycznymi wywołanymi  anonimowością i brakiem hamulców. Łatwy dostęp do informacji pozbawionych wartości etycznych, narażenie dziecka na przemoc w sieci, pornografię oraz prostytucję zaburza rozwój moralny, odróżnianie dobra od zła. Nieodpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych mediów, Internetu nierzadko ma wpływ negatywny na rozwój intelektualny małego człowieka. Może prowadzić do zubożenia języka , słabej koncentracji uwagi, ograniczać wyobraźnię. Szybki napływ informacji powoduje często szok informacyjny-mózg traci możliwość naturalnej selekcji informacji na to co sensowne i nic nie warte.

 

 

 

Jak rozpoznać uzależnienie:

 

 

 

-zatracenie poczucia czasu,

 

-apatyczność, obojętność na życie, ożywienie tylko przy komputerze,

 

-trudności z koncentracją przy każdej czynności oprócz tych które wiążą się z komputerem.

 

 

 

 

 

10 PORAD DLA RODZICÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ DZIECI

 

 

 

1. Odkrywaj Internet z dzieckiem.

 

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie.

 

3. Rozmawiaj z dzieckiem o ryzyku umawiania się na spotkanie z osobami poznanymi w sieci.

 

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu danych.

 

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w sieci.

 

6. Bądź wyrozumiały.

 

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.

 

8. Zapoznaj dziecko z etykietą-kodeksem dobrego zachowania.

 

9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez swoje dziecko. 

 

10. Pamiętaj o pozytywnej stronie Internetu przeważającą nad negatywnymi stronami.