• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752162
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

PROCEDURA SZYBKIEJ I SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

PROCEDURA SZYBKIEJ I SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI (PRAWNYMI OPIEKUNAMI) DZIECKA W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA

obowiązująca w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Jaśle

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Przy opracowaniu procedur wzięto pod uwagę między innymi:

 • wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 • wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od 1 września 2020 r.

 

Cel procedury: określenie zasad szybkiej i skutecznej komunikacji przedszkola/szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka/ucznia w okresie trwania pandemii koronawirusa.

 

Zakres obowiązywania procedury: zorganizowanie najszybszej i najbardziej skutecznej formy komunikacji nauczycieli z rodzicami i rodziców

z przedszkolem/szkołą w związku z zagrożeniem COVID-19.

 

Uczestnicy postępowania: dyrektor, nauczyciele, intendent, rodzice (prawni opiekunowie) dzieci/uczniów.

 

Nauczyciele

 1. Nauczyciele wraz z rozpoczęciem roku szkolnego uzyskują od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola aktualne numery telefonów, by skutecznie kontaktować się z w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

 2. Nauczyciele powinni posiadać informacje o aktualnych adresach mailowych rodziców (prawnych opiekunów).

 3. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do przedszkola, który umożliwi szybką i pewną komunikację.

 4. Nauczyciele przekazują dyrektorowi uzyskane dane w formie zestawienia.

 

Sposób prezentacji procedury

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

 2. Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.

 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020r.