• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752188
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

Przedszkole czynne jest  od godziny 6:30 do 16:30

 

6:30 : 7:00 - schodzenie się dzieci w grupie oddziału III. Stwarzanie warunków do zabaw wg zainteresowań dzieci

 

 

7:00- 8:30 - Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci i nauczycieli. Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne z niewielkim udziałem nauczyciela wspomagające rozwój dziecka.

 

 

8:30 - 9:00 - Czynności porządkowe i samoobsługowe - zabiegi higieniczne. Zabawa ruchowa lub ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania. Śniadanie 

 

9:00 - 10:00 - Zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, kształcące, realizowane gw podstawy programowej wychowania przedszkolnego w sali lub powietrzu. zabawy dowolne (dzieci młodsze).

 

 

10:00- 11:00 - Zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci - konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze, twórcze, prace społeczno-użyteczne. Zabawy na sali ćwiczeń.

 

 

11:00 -12:00 - Czynności porządkowe i samoobsługowe, zabiegi higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Zabawa ruchowa. Obiad. 

12:00 -14:00 - Odpoczynek - relaksacja, muzykoterapia, bajkoterapia. Gry i zabawy stolikowe, manipulacyjne, działalno.ść plastyczna. Praca wspierająco-wspomagająca lub z dzieckiem zdolnym indywidualnie i w małych grupkach. Zabawy ze śpiewem. Dowolne zabawy w sali  lub w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy ruchowe na sali ćwiczeń. Zabawa ruchowa.

 

 

 

14:00 -15:00 - czynności samoobsługowe. Przygotowywanie do podwieczorku. Podwieczorek. Zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne. Praca wspomagająco wspierająca w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Praca społecznie-użyteczna.

 

 

15:00 -16:30 - Zabawy w ogrodzie, na tarasie przedszkolnym. Prace porządkowe w sali. Zabawy dowolne - realizacja potrzeb i zainteresowań dzieci. Zabawy dowolne - realizacja potrzeb i zainteresowań dzieci. Zabawy  indywidualne lub w małych grupach w grupie zbiorczej III. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 - JĘZYK ANGIELSKI

 - RYTMIKA

 - ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 - ZAJĘCIA TERAPI PEDAGOGICZNEJ

 - WYCIECZKI

 - KÓŁKO TEATRALNE

- KÓŁKO TANECZNE

- SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

 - KONCERTY

 - SPOTKANIA TEATRALNE