• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752117
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

PRZEDSZKOLE W RUCHU

 

Zadania otrzymanego certyfikatu realizowane są przez kolejne lata - patrz GALERIA

 

16 czerwca 2014r. otrzymaliśmy certyfikat "Przedszkola w ruchu"

 

 

Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,

ale wszystkie razem wzięte nie zastąpią ruchu.

 

Wojciech Oczko (lekarz)

    Regularna aktywność fizyczna jest jednym z ważniejszych składników zdrowego stylu życia.

     Ruch nie tylko czyni dziecko sprawniejszym, ale i mądrzejszym. Przez niego następuje odkrywanie uzdolnień i talentów. Poprawia nastrój, daje poczucie spełnienia i zadowolenia. Wpływa niezwykle korzystnie na całościowy rozwój człowieka.

     Aktywność fizyczna wzmacnia układ nerwowy, zwiększa zdolność do pracy umysłowej, spowalnia obniżenie zdolności poznawczych.

     Aktywność ruchowa stanowi istotny warunek prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego; poprawia ogólną sprawność organizmu i wytrzymałość na zmęczenie oraz stres, wzmaga też działanie układu immunologicznego.

     Jednym z podstawowych zadań rodziców i nauczycieli jest dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie w tym aktywność fizyczną dzieci.

     Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania zdrowia. Ma olbrzymi wpływ na samopoczucie oraz proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji

Realizacja

Obszar nr 1:  ruch w szkole/przedszkolu

 

     Wszystkie zajęcia i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne w przedszkolu mają za zadanie rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności, kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

     Ćwiczenia z nietypowym przyborem uatrakcyjniają je, cieszą się większym zainteresowaniem, kształtują pomysłowość oraz inwencję twórczą, wyrabiają umiejętność współdziałania w zespole.

     Ćwiczenia prowadzone metodą V. Sherborn i C. Orffa mają za zadanie rozwijać kontakty i porozumiewanie się poprzez ćwiczenia ruchowe, wyrabiają umiejętność łączenia ruchu z muzyką.

Scenariusz zestawu ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem gazet

 

Cele:

- rozwijanie sprawności motorycznej w zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności,

- kształtowanie pomysłowości oraz inwencji twórczej,

- wyrabianie umiejętności działania zespołowego.

Metody:

- zadaniowa,

- naśladowcza,

- improwizacji ruchowej.

Przybory:

- gazety.

Część wstępna:

 

1. Czynności organizacyjno-porządkowe.

Dzieci wchodzą do Sali i poruszają się w dowolny sposób, ostrożnie, między rozłożonymi gazetami. Na polecenie prowadzącej zatrzymują się i każde dziecko podnosi gazetę.

2. Zabawa ożywiająca.

Bieg z wymijaniem i potrząsaniem gazetami trzymanymi oburącz w górze. Na mocne uderzenie w tamburyno i zapowiedź „burza” dzieci zatrzymują się i przyjmując dowolną pozycje – chronią się przed zmoknięciem wykorzystując gazetę.

3. Ćwiczenia zwinnościowe – podrzucanie rozłożonej gazety w górę i naśladowanie ciałem ruchu jej spadania.

Część główna:

 

1. Stanie w rozkroku, trzymanie oburącz złożonej gazety – w skłonie w przód wymachy gazetą w tył i przód. Po kilku ruchach wprost i potrząsanie gazetą w górze.

2. Klęk podparty, dłonie na gazecie, skierowane palcami do wewnątrz – przy zgiętych w łokciach rękach opad tułowia w przód, dotknięcie gazety brodą i powrót do pozycji wyjściowej. Powtórzone ostatni raz ćwiczenie pozwoli przejść do leżenia przodem za przesuwaną gazetą.

3. W leżeniu przodem unieść gazetę trzymaną za końce oburącz (ręce zgięte w łokciach skierowane w bok), dmuchać na gazetę wprowadzając ją w ruch.

4. Usiąść na złożonej gazecie, odepchnąć się piętami i rękami, zakręcić wkoło („karuzela”), a następnie odpychając się rękami z boku, a piętami z przodu wszyscy poruszają się w dowolnych kierunkach (powtarzamy ćwiczenia łącznie 3-4 razy – „karuzelę” i poślizg).

5. Położyć gazetę na podłodze, zwinąć ją po przekątnej w rulon i przeskakiwać przez niego bokiem z jednej strony na drugą, od jednego do drugiego końca.

6. W staniu, rulonik trzymany za końce z przodu – przełożyć nogę przez rulonik, wytrzymać stanie jednonóż wykonując dowolne ruchy wzniesioną nogą, a następnie ta samą drogą przejść do pozycji wyjściowej (ćwiczenie wykonywać prawą i lewą nogą na zmianę).

7. Improwizacja ruchowa – dzieci, wykorzystując rulonik, naśladują różne ruchy – szermierza, oszczepnika, zamiatacza ulic i inne.

8. Odtwarzanie figur geometrycznych – dzieci biegają w różnych kierunkach, a na sygnał (jeden gwizdek) dobierają się trójkami i swoje ruloniki układają w ten sposób, żeby utworzył się trójkąt, następnie siadają skrzyżnie przed wierzchołkami trójkąta. Na inny sygnał (dwa gwizdki) łączą się w czwórki i układają kwadraty (zabawę należy powtórzyć kilka razy).

9. Ugnieść gazetę tak, aby powstała kula (piłeczka) – rzuty i chwyty kulki w miejscu, w chodzie, w biegu, rzuty i chwyty z dodatkowymi zadaniami, np. przed chwytem klasnąć , dotknąć ręką podłogi, zakręcić „młynka” rękami, wykonać obrót, itp.

10. W leżeniu przodem – przetaczanie kulki z ręki do ręki, podrzucanie kulki oburącz i jednorącz.

11. „Przesuwanka” – skacząc na jednej nodze – przesuwanie kulki stopą w różnych kierunkach (ćwiczyć skacząc na prawej i lewej nodze).

Część końcowa:

1. Marsz we wspięciu się na palcach z kulką na głowie i przejście do siadu skrzyżnego.

2. W siadzie skrzyżnym – skręty głową w prawo w tył i w lewo w tył.

3. W siadzie podpartym, kolana rozchylone, kulki między stopami – podrzucanie kulki stopami, chwyty rękami.

4. W marszu, kulki na dłoni (prawej, lewej) – ćwiczenie oddechowe – wdech nosem i próba zdmuchnięcia kulki z dłoni.

5. Czynności porządkowe: odłożenie kulek na wyznaczone miejsce, omówienie zajęć, ocena aktywności i inicjatywy twórczej dzieci.

Scenariusz ćwiczeń gimnastycznych metodą ekspresji twórczej

 

Cele:

- rozwijanie kontaktów i porozumiewanie się poprzez ćwiczenia ruchowe,

- rozwijanie sprawności, zwinności, zręczności dzieci,

- wyrabianie umiejętności łączenia ruchu z muzyką,

- kształtowanie pomysłowości oraz inwencji twórczej.

Pomoce:

- płyta CD z muzyką,

- woreczki.

Część wstępna:

 

1. Marsz w parach po Sali przy muzyce. Reagowanie na sygnał nauczycielki:

- hop: wyskok w górę,

- sto: zatrzymanie się w miejscu,

- kółeczko: tworzenie dużego koła wiązanego.

Powitanie różnymi częściami ciała, najpierw według propozycji nauczycielki, potem według pomysłów własnych dzieci.

Część główna:

 

1. Dzieci w parach siadają tyłem do siebie, poznają wzajemnie swoje plecy, następnie popychają się plecami na przemian – raz jedna, a raz druga.

2. Pedałowanie. Dzieci dotykają się stopami i na przemian naciskają stopami. Potem wykonują pomost – do góry podnoszą nogi złączone stopami.

3. Na huśtawce. Dzieci trzymają się za ręce, wykonują przysiad – raz kuca jedno, raz drugie dziecko.

4. Masażysta. Jedno dziecko leży na podłodze, a drugie masuje jego ciało; po chwili następuje zmiana ról.

5. Relaks przy muzyce. W rytm tańczą wszystkie części ciała: najpierw ręce, potem nogi, głowa, ramiona, biodra i wreszcie całe ciało.

6. Taniec z woreczkami. Dzieci kładą na głowie woreczki – w rytm skocznej muzyki wykonują przysiady, podskoki oraz obroty.

7. Zabawa naśladowcza „W świecie robotów”. Wszystkie dzieci tańczą naśladując roboty – ruchy są mechaniczne, sztywne, gdy muzyka milknie zatrzymują się w bezruchu.

8. Zabawa ruchowa ze śpiewem „Ojciec Wirgiliusz”. Wszyscy trzymają się za ręce w dużym kole i maszerują śpiewając, na słowa: hejże dzieci, hejże ha… wskazane przez nauczycielkę dziecko wykonuje ruchy, reszta dzieci naśladuje je.

9. Klej na podłodze. Najpierw wszyscy „smarujemy klejem” stopy i dłonie, a potem kucają na podłodze. Jedno dziecko przykleja się do podłogi, drugie stara się go oderwać.

10. Mostek. Jedno z pary dzieci robi mostek, a drugie obchodzi ten mostek na czworakach, przechodzi pod mostkiem na czworakach.

11. Zwijamy dywan. Jedno dziecko kładzie się na dywanie, a drugie turla je tak, jak się zwija dywan.

Część końcowa:

 

1. Relaks przy muzyce. Wszyscy razem naśladują, jak chodzą niedźwiedzie, jak fruwają ptaszki, jak rosną kwiaty.

2. Marsz w kole – podziękowanie za współpracę, na znak podajemy sobie ręce. Wymieniamy uścisk dłoni, kłaniamy się nisko.

 

 

Obszar nr 3: Edukacja zdrowotne

 

Scenariusz nr 1 – wycieczka do lasu do miejscowości Bierówka – leśniczówka

 

Cele:

- wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, wspólne gry i zabawy, rozmowy i spacery po lesie,

- wzbogacanie wiedzy dzieci na temat środowiska przyrodniczego (las jesienią: wygląd drzew, mieszkańcy lasu, praca pana leśnika).

Przebieg;

 

1. Sprawdzenie listy uczestników wycieczki.

2. Wyjazd autokaru do Biegówki.

3. Zapoznanie z miejscem wycieczki:

- przejście wyznaczonym szlakiem,

- grillowanie (pieczenie kiełbasy, ciepłe napoje, owoce, słodycze),

- gry i zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu relaksacyjnego na leśnej polanie,

- prowadzenie obserwacji przyrodniczych: młodych drzew, traw,

- zorganizowanie konkursu plastycznego metodą collage z wykorzystaniem materiału przyrodniczego „Wrażenia z wycieczki”.

4. Powrót do Jasła.

 

Scenariusz nr 2 – wycieczka do parku

 

Cele:

- zachęcanie od obserwacji środowiska przyrodniczego jakim jest park,

- rozwijanie ogólnej sprawności i zwinności,

- spokojne oczekiwanie na swoją kolej podczas pokonywania przeszkód,

- kształcenie umiejętności rzutu,

- uważne słuchanie i wykonywanie poleceń,

- przestrzeganie reguł zabaw,

- wzmacnianie mięśni tułowia, rąk i nóg,

- kształcenie orientacji w przestrzeni.

Przebieg:

 

1. Zapoznanie z celem wycieczki, przypomnienie zasad zachowania w tym środowisku przyrodniczym.

2. Prowadzenie obserwacji roślin i zwierząt:

3. Zabawy na świeżym powietrzu:

- chodzenie, biegani, podrzucanie opadłych liści – zwracanie uwagi na wrażenia słuchowe,

- poszukiwanie największego i najmniejszego liścia,

- układanie kolorowych bukietów z liści,

- przynoszenie do nauczyciela określonej liczby kasztanów,

- rzucanie kasztanami o obręczy ułożonych z liści,

- układanie różnorodnych kompozycji z materiału przyrodniczego,

- zabawa „Wykonaj zadanie”: Nauczycielka daje dzieciom zadanie, np. przynieście liść, który jest cały żółty; przynieście liść, który ma trzy kolory; przynieście coś twardego; przynieście 5 liści, każdy z innego drzewa, itp.

- biegi z naturalnymi przeszkodami,

- przytulanie się do wybranych drzew, głaskanie ich kory, wsłuchiwanie się o czym mogą szumieć, dzielenie się swoimi pomysłami.

4. Zbiórka i powrót do przedszkola. 

 

Obszar nr 4: kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli

 

     W związku z przystąpieniem do akcji „Szkoła w ruchu, przedszkole w ruchu” nauczycielki z Przedszkola nr 2 uczestniczyły w następujących szkoleniach Rady Pedagogicznej:

     Pani Grażyna Piwowar wygłosiła referat pt. „Znaczenie ruchu dla rozwoju dziecka” w którym przedstawiła sens aktywizacji ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym. Ruch jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka. Pełni funkcje stymulujące, adaptacyjne, korekcyjne oraz kompensacyjne.

     Funkcja stymulacyjna przyczynia się do prawidłowego rozwoju organizmu, jego układów i narządów, tworzenia prawidłowej postawy i budowy ciała.

     Funkcja adaptacyjna jest ważnym elementem przystosowującym organizm do życia w otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym; zapobiega chorobom i wpływa na rozwój psychiczny i społeczny.

     Funkcja kompensacyjna to wyrównywanie niekorzystnych działań takich bodźców, jak telewizja czy komputer.

     Funkcja korekcyjna (naprawcza) wykorzystywana jest w terapii wielu zaburzeń i chorób układu ruchu.

     Następnie zabrała głos pani Krystyna Lisek, która wygłosiła referat pt. „Rozwój ruchowy dziecka i metody stymulacji”. Przypomniała właściwości rozwoju fizycznego dziecka w wieku przedszkolnym, który wraz z rosnącym poziomem sprawności psychomotorycznej jest wyznacznikiem zdrowia. W dalszej kolejności przeanalizowała psychomotorykę dziecka podkreślając, że aktywność ruchowa wpływa na rozwój fizjologiczny, emocjonalny, społeczny i umysłowy, a o poziomie sprawności psychomotorycznej decyduje rozwój poszczególnych cech ilościowych i jakościowych.

     W okresie przedszkolnym istnieją duże możliwości stymulowania i doskonalenia sprawności motorycznej, jak również przyswajania przez dziecko różnych umiejętności i nawyków ruchowych o znaczeniu zdrowotno-rekreacyjnym i sportowym.

     Pani K. Lisek podkreśliła ogromne znaczenie ruchu w rozwoju dziecka, bowiem zwiększona aktywność ruchowa owocuje wzrostem parametrów siły, wytrzymałości, szybkości, mocy, zwinności, koordynacji i innych cech motoryczności, podnosi ogólną sprawność fizyczną, odporność organizmu a tym samym wzmacnia zdrowie i daje dobre samopoczucie.

     Na zakończenie przypomniała i podkreśliła znaczenie różnych form aktywności ruchowej: zabaw i gier ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, ćwiczeń i gier w terenie, wycieczek, sportów zimowych.

Obszar nr 6: zajęcia zorganizowane

Spotkanie z pracownikami Straży Miejskiej

 

     Dnia 15 stycznia 2014 roku nasze Przedszkole odwiedziły pracownice  Straży Miejskiej, które przeprowadziły zajęcia na temat „Bezpieczne ferie zimowe”. Celem spotkania było kształtowanie prawidłowych zachowań oraz postaw wśród przedszkolaków, kształtowanie postawy zachowania bezpieczeństwa w określonych sytuacjach. W czasie spotkania w którym uczestniczyły dzieci z całego Przedszkola, panie omówiły podstawowe zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu do zabaw i sportów zimowych, wybór odpowiednich miejsc do zabaw ruchowych. Omówiły w oparciu o ilustracje jakie mogą być skutki złego wyboru miejsca do zabaw i nieodpowiedniego z nich korzystania.

     Uświadomiły dzieciom, jak należy zachowywać się podczas spotkania z nieznajomym. Podały ważne informacje dotyczące sposobów  zachowywania się w sytuacji ataku psa, które dzieci same mogły zaprezentować czyli tzw. pozycję „żółwia”.

     Ostatnim elementem był quiz podsumowujący wiedze przedszkolaków pt. „Bezpieczne ferie”. Dzieci wykazały się dużą aktywnością i wiedzą. Chętnie odpowiadały na pytania zadawane przez funkcjonariuszki, sprawiło im to wiele radości i dostarczyło pozytywnych emocji.

    

Spotkanie z panią pielęgniarką

 

     3 października 2013 roku odbyło się spotkanie z pielęgniarką panią Edytą Kędzior-Gajda ze Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Dzieci zobaczyły strój pielęgniarki, poznały zakres jej obowiązków, narzędzia pracy.

     Dowiedziały się jak zapobiegać chorobom, pamiętając o zasadach zdrowego odżywiania się i aktywnego stylu życia (zwiększony ruch na świeżym powietrzu, uprawianie sportu).

Spotkanie z panią stomatolog

 

     13 grudnia 2013 roku przedszkolaki z młodszych grup wzięły udział w spotkaniu z stomatolog panią Heleną Cholewa-Okońską. Celem spotkania było kształtowanie właściwych zachowań prozdrowotnych, zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania, podkreślanie konieczności systematycznych kontroli zębów w gabinetach stomatologicznych, dbania o nich na co dzień: czyszczenie 2 razy dziennie po posiłku, usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy na temat pracy stomatologa (wykonywane czynności, narzędzia), profilaktyka i higiena jamy ustnej.

 

Dzień Zdrowia

 

     W naszym Przedszkolu Dzień Zdrowia jest obchodzony co roku, a szczególnie uroczyście od czasu, gdy nasza placówka otrzymała Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. W spotkaniu biorą udział wszystkie grupy wiekowe: Krasnale, Misie, Promyczki i Motyle a gościem honorowym była pani Anna Zima, pracownik SANEPID-u. celem uroczystości było propagowanie zdrowego stylu życia poprzez wiersz, piosenkę, ruch, taniec, wesołą zabawę.

     Przedszkolaki obejrzały przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci z działającego u nas kółka teatralnego „Dwójeczka” pt. „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

     Następnie poszczególne grupy wiekowe prezentowały wiersze, piosenki, tańce o sposobach na zdrowie.

     Na koniec odśpiewaliśmy hymn „Recepta na zdrowie”, który stał się naszym przedszkolnym hymnem edukacji zdrowotnej.

     Motywem naszych działań jest utrwalanie wiadomości na temat zdrowego stylu życia: prawidłowego odżywiania się, uprawiania sportów, higieny osobistej.

     Właściwe działania prozdrowotne podejmowane od przedszkolaka na pewno w przyszłości zaowocują.

 

Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski „Wesołe wierszyki dla przedszkolaków”

 

     Pod hasłem „człowiek – zdrowie - przyroda” organizowany jest co roku przez Przedszkole nr 2 w Jaśle we współpracy z Wydziałem Gospodarki Urzędu Miasta oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Jaśle Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorski.

     Celem imprezy było uwrażliwienie dzieci na piękno poezji, rozwijanie umiejętności recytatorskich, propagowanie zdrowego stylu życia, podkreślenie ważnej roli zdrowego odżywiania się, aktywności ruchowej niezbędnej do prawidłowego rozwoju ich organizmów i sprzyjającej dobremu samopoczuciu.

     Dobrych rad dotyczących dbania o swoje zdrowie udzieliła dzieciom bibliotekarka pani Renata Grzegorczyk czytając opowiadanie „Niteczka” Sławy Snihur w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Trzydzieścioro dzieci z 10 jasielskich przedszkoli wzięło udział w tym przeglądzie. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem, ekspresja i wdziękiem recytowały wiersze J. Tuwima, J. Brzechwy, D. Gellner, S. Karaszewskiego i M. Konopnickiej.

     Deklamacjom dzieci przysłuchiwała się pani Halina Gorczyca z Urzędu Miasta oraz dyrektorki przedszkoli i rodzice. Na zakończenie mali recytatorzy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Miasta.     

Obszar nr 7: zajęcia niezorganizowane

 

     W dniu 27 lutego 2014 roku w Przedszkolu odbyło się spotkanie z panem Adamem Berkowiczem, instruktorem tańca w „Studio Tańca Podkarpacie”.

     Celem spotkania było:

- zainteresowanie dzieci tańcem;

- zachęcanie do podjęcia aktywności muzyczno-ruchowej;

- wyrażenie swoich potrzeb, uzdolnień, emocji podczas tańca;

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, zwinności, skoordynowanych, rytmicznych ruchów,

- zaspokojenie potrzeby ruchu poprze zabawy taneczne.

     Na wstępie pan Adam przybliżył nam wiedzę o tańcu, jego rodzajach. Każde dziecko miało okazję wypowiedzieć się gdzie i jak można tańczyć.

     Następnie podziwialiśmy pokaz tańca w wykonaniu pary tanecznej Natalii Wróblewskiej i Huberta Wielgosza (Natalka była absolwentką naszego Przedszkola).

     Mieliśmy również możliwość wspaniałej zabawy przy muzyce, nauki elementów niektórych tańców zespołowo i indywidualnie.

     Spotkanie dostarczyło nam niezapomnianych wrażeń.

     4 marca 2014 roku gościliśmy w Przedszkolu byłego absolwenta i aktualnego Mistrza Świata Juniorów w Karate, Mistrza Europy i Mistrza Polski Juniorów – Dawida Nguyen-Quanga.

     Celem spotkania było:

- zainteresowanie dzieci dyscypliną sportu jaką jest karate,

- zachęcanie do podjęcia aktywności ruchowej,

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, zwinności, szybkości, samodyscypliny, koncentracji,

- zaspokajanie potrzeby ruchu podczas uprawiania karate.

     Na wstępie Dawid opowiedział dzieciom o swoim życiu, o tym, że od 10 lat ćwiczy karate (w tym roku kończy 18 lat), jest to jego pasja od dzieciństwa, obecnie posiada brązowy pas i chwila ukończenia 18 lat będzie zdawał egzamin na czarny pas.

     Dawid opowiadał o swoich sukcesach sportowych, o walkach w których zdobywał kolejno: Mistrzostwo Polski Juniorów, Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata Juniorów, które wywalczył na Krecie. Uprawiając ten sport miał okazję zwiedzić wiele krajów, w tym ojczyznę karate – Japonię, poznać wielu ciekawych ludzi. Pokazywał swoje medale i puchary.

     Zademonstrował na czym polega karate, a następnie dzieci mogły – pod okiem Dawida - ćwiczyć postawę i zadawać ciosy.

     Spotkanie dostarczyło dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń i mamy nadzieję, że w niektórych obudziło ciekawość i chęć do uprawiania tego rodzaju sportu. 

     W dniu 7 marca 2014 roku zaprosiliśmy do naszego Przedszkola judoczki, byłe absolwentki Emilkę i Igę Wiśniowicz.

     Celem spotkania było:

- zainteresowanie dzieci dyscypliną sportu jaką jest judo,

- zachęcanie do podjęcia aktywności ruchowej,

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej: zwinności, wytrzymałości, koncentracji, szybkości,

- wyrażanie swoich potrzeb, uzdolnień,

- zaspokajanie potrzeby ruchu podczas uprawiania judo.

     Na początku dziewczyny przybliżyły dzieciom historię judo, opowiedziały o swojej pasji, o tym, że ćwiczą od kilku lat. Pokazały chwyty, rzuty, trzymania, dźwignie, pozycje wyjściowe. Uczyły dzieci liczenia po japońsku do dziesięciu.

     Pokazały zdobyte medale i puchary za wygrane walki. Chętne dzieci mogły spróbować uwolnić się od trzymania, przećwiczyć pozycje wyjściowe.

     Spotkanie miało na celu rozbudzić u dzieci pasję, zachęcić je je do aktywności ruchowej poprzez uprawianie tego rodzaju sportu.

Obszar nr 8: aktywność w gronie rodziny

 

„Zdrowo na sportowo” – Piknik Rodzinny w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Jaśle

 

     Ruch jest bardzo ważny w rozwoju dziecka. Warto więc czynić wszystko, aby zapewnić dzieciom jak najwięcej możliwości rozwoju sprawności ruchowych.

W tym okresie dziecko jest żywe, pełne energii, ciągle biega, skacze, wiruje, jest w złotym wieku motoryczności.. to nie bajka w TV czy komputer, ale ruch jest ważnym czynnikiem w tworzeniu inteligencji. Dlatego też co roku jedno sobotnie popołudnie rezerwujemy na „Piknik rodzinny”. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami uczestniczyły z wielkim zaangażowaniem we wszystkich konkurencjach sportowych (strzały do bramki, skoki w workach, rzuty do kosza, wyścigi w parach, w zabawach z krążkami, na szybka orientację, itp.) w duchu sportowej rywalizacji.

     Celem pikniku było:

- propagowanie ruchu i aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu z rodziną - propagowanie zdrowego stylu życia,

- ćwiczenie zwinności, gibkości, wytrwałości, celności rzutów i chwytów,

- dostarczanie radości i wyrabianie zainteresowania do ćwiczeń i zabaw sportowych,

- zachęcanie rodziców do wspólnego , sportowego spędzania czasu w wolne weekendy.

     Piknik uatrakcyjniła część artystyczna w wykonaniu wszystkich grup przedszkolnych. zabawy sportowe w ogrodzie przedszkolnym, konkursy rodzinne, piękne występy przedszkolaków, piknikowe przysmaki to sposób na zdrowe spędzenie sobotniego popołudnia.