• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752183
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

PRZEDSZKOLE TALENTÓW

DNIA 4.04.2016R. OTRZYMALIŚMY KOLEJNY OGÓLNOPOLSKI CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA

TALENTÓW - jest to ogromne wyróżnienie dla naszego przedszkola.

 

W roku szkolnym 2015/16 nasze przedszkole uczestniczy w ogólnopolskim Konkursie "Przedszkole talentów"

Celem konkursu jest rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań. Przedszkole uczy kreatywności najmłodszych, poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań.

ZADANIA KONKURSOWE"

1. Przeprowadzenie Dnia talentu w przedszkolu, podczas którego dzieci będą mogły zaprezentować swoje talenty np. muzyczne, taneczne, gimnastyczne, plastyczne...

2. "Przedszkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych"  - gry i zabawy kształtujące umiejętności dodawania i odejmowania u dzieci.

3. Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego pod hasłem: "Brzechwa i Tuwim dzieciom".

4. Zorganizowanie wycieczki po okolicy: "Poznaję swoje otoczenie"

5. Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka, ze wskazaniem sytuacji przyczynowo-skutkowej.

6. "Poznaję kształty i figury geometryczne" - zaktywizowanie dzieci do rysowania i wyklejania figur ze wskazaniem wielkości przedmiotów.

7. Zainicjowanie zabawy "Mój mały sklep" mającej na celu przybliżenie wiedzy związanej z objętością i wagą danego przedmiotu.

8. Dziecko w upożądkowanym świecie - dostrzeganie powtarzalności następujących po sobie pór roku i dni, dat w kalendarzu...

9. przeprowadzenie zajęć w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych lub samodzielnie wykonanych pacynek nt. kontaktów z nieznajomymi.

Realizacja wszystkich zadań i pozytywna ocena jury konkursowego umozliwi na otrzymanie OGÓLNOPOLSKIEGO CERTYFIKATU PRZEDSZKOLA TALENTÓW. 

 

Przedszkole Talentów

 

     W roku szkolnym 2015/16 Przedszkole Miejskie nr 2 w Jaśle przystąpiło do udziału w konkursie „Przedszkole Talentów”, którego celem było rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań i talentów. Realizację tego programu rozpoczęliśmy w miesiącu styczniu angażując dzieci i ich rodziców.

 

Dziecko w uporządkowanym świecie – dostrzeganie powtarzalności następujących po sobie: pór roku

i dni; dat w kalendarzu

     W dniach 4.01.-8.01.2016 r., dzieci z grupy „Promyczki” uczestniczyły w cyklu zajęć „Dziecko w uporządkowanym świecie”.

     Zajęcia te miały na celu pomóc dzieciom dostrzec powtarzalność następujących po sobie dni tygodnia, miesięcy, pór roku oraz dat w kalendarzu; rozbudzić ciekawość zmianami zachodzącym i w poszczególnych porach roku. Przy pomocy wiersza J. Brzechwy „Tydzień” dzieci poznały i utrwaliły następujące po sobie dni tygodnia oraz za pomocą tabliczek z nazwami dni ułożyły je w odpowiedniej kolejności. Wymieniały dni tygodnia aż do zrozumienia, że tydzień to 7 kolejnych dni od poniedziałku do niedzieli, a także każdy odcinek czasu liczący 7 kolejnych dni poczynając od dowolnego dnia.

     W poznawaniu i utrwalaniu pór roku oraz ich następstw pomógł wiersz „Nowy Rok” H. Bechlerowej. Pory roku zostały przedstawione w postaci kolorowych parasoli. Dzieci z pomocą nauczyciela opowiadały, z czym kojarzy się im dana pora roku i co charakterystycznego się w niej dzieje.

     Następnego dnia dzieci miały możliwość oglądania różnych kalendarzy. Po zapoznaniu się z nimi odpowiadały na pytanie „Do czego służy kalendarz?”. Następnie dzieci wspólnie z nauczycielem zaprojektowały przedszkolny kalendarz, który został zawieszony w sali na tablicy, a dzieci miały możliwość przyklejania karteczkę z aktualną datą. Dzięki temu dzieci codziennie utrwalały nazwę miesiąca, porę roku i dzień tygodnia.

     Zajęcia te pozwoliły dostrzec powtarzalność następujących po sobie dni, miesięcy, pór roku oraz dat w kalendarzu.

  

 

 Zorganizowanie wycieczki po okolicy „Poznaję swoje otoczenie”

 

     Zanim udaliśmy się na wycieczkę dzieci wykonały plan miasta na podstawie którego zapoznały się z charakterystycznymi miejscami, które miały rozpoznać.

     4 marca 2016 r. udaliśmy się na wycieczkę w celu wyuczenia nawyku odnajdywania charakterystycznych punktów mogących ułatwić odnalezienie się w różnych miejscach. Pierwszym miejscem, na które zwróciliśmy uwagę był budynek w którym mieści się Przedszkole. Innymi ważnymi miejscami były kościół pw. św. Antoniego (klasztor o. franciszkanów), kościół gimnazjalny, Plac św. Antoniego, Jasielski Dom Kultury.

     Okazało się, że przedszkolaki miały bardzo dobrą orientację w terenie oraz wiedziały w jakim kierunku powinny iść gdyby się zgubiły. 

   

 

 

„Poznaję kształty i figury geometryczne”

 

      W miesiącu styczniu odbył się cykl zajęć z mozaiką geometryczną. Ich celem było utrwalenie kształtów, kolorów i wielkości figur geometrycznych, rozwijanie spostrzegawczości, wyobraźni i inwencji twórczej. Dzieci chętnie odwzorowywały układy figur, a także tworzyły własne kompozycje wykazując się niezwykłą fantazja i pomysłowością. Nazywały swoje prace oraz wykorzystane figury; ich kolory; porównywały wielkość elementów oraz liczebność. Ciekawym i efektownym zadaniem okazało się układanie „zimowego obrazka” z białych figur geometrycznych i naklejanie na ciemnym tle.

 

     Podczas pracy, wyszukując potrzebne elementy, dzieci dzieliły się spostrzeżeniami i utrwalały zdobyta wiedzę. Ulubiona zabawą było rysowanie figur na plecach kolegi i odgadywanie ich nazw oraz rozpoznawanie kształtów figur i ich wielkości przez dotyk (zabawa „Czarodziejski worek”).

 

     Zabawy i zajęcia z mozaiką geometryczną wprowadziły dzieci w świat figur geometrycznych; rozwijały ich wyobraźnię; dostarczyły im dużo pozytywnych przeżyć.

  

„Przedszkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych”

     W dniu 28 stycznia 2016 roku przeprowadzono zajęcia dla dwóch grup „Motyle” i „Promyczki” pod hasłem „Przedszkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych” w ramach zadań konkursowych – Przedszkole Talentów.

     Celem zajęć było kształtowanie u dzieci umiejętności matematycznych – dodawania i odejmowania, stosowania liczebników głównych i porządkowych poprzez gry i zabawy jak również stworzenie okazji do zdrowej rywalizacji międzygrupowej i rozpoznawania talentów.

     Dzieci miały możliwość uczestniczenia w ciekawych zmaganiach matematycznych pod okiem nauczycielki i pani dyrektor, która pełniła rolę sędziego. Mistrzostwa były też formą rywalizacji międzygrupowej, stąd też wybrano z obu grup sędziów (po dwoje dzieci), którzy sprawiedliwie przywieszali punkty na tablicy.

     Dzieci miały okazję sprawdzić swoje umiejętności z dodawania i odejmowania w zakresie 10, rozwiązywania zadań matematycznych w oparciu o tablice graficzne i liczmany.

     Dodatkową atrakcją były konkurencje: zabawy matematyczno-ruchowe „W dwie kostki” (z wykorzystaniem metody Gruszczyk-Kolczyńskiej). Wybrany zawodnik stawia tyle kroków (stopa za stopą), ile daje suma oczek w dwóch kostkach. Interesująca okazała się zabawa „Posłuchaj bębenka” do której dzieci wykonywały podskoki, przysiady i klaśnięcia sumując liczbę uderzeń na bębenkach wybijanych przez kolegów. Ciekawe były też zadania z wykorzystywaniem kartoników z cyfrą.

     Obie drużyny bardzo dobrze radziły sobie w umysłowych zabawach, były skupione i zdyscyplinowane. Na zakończenie wszystkich czekała niespodzianka – słodycze i dyplomy dla drużyn za zdobycie ex aequo I miejsca.

     Zajęcia zakończyły się radosnym tańcem integracyjnym „Orzeszek”, bo po takim wysiłku umysłowym niezbędne jest odprężenie. 

   

Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka, ze wskazaniem sytuacji przyczynowo-skutkowej

  W dniu 4 lutego 2016 r. w naszym Przedszkolu odbyły się zawody sportowe „Kto pierwszy na macie”. Celem zajęć było przede wszystkim kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka poprzez udział w zawodach sportowych i rywalizację ze swoim kolegą (przeciwnikiem z innej drużyny), a także kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Pierwsza część teoretyczna polegała na tym, że dzieci zapoznały się z zasadą fair play. Wspólnie omawiały i tłumaczyły zasady, jakimi kieruje się uczciwy sportowiec. Te zasady przyświecały późniejszym zawodom w parach.

     Druga część praktyczna polegała na rywalizacji w parach „Kto szybciej do mety”. Tory przeszkód składały się z zadań szybkościowych, zwinnościowych, zręcznościowych, skocznościowych oraz celnościowych.

     Zawody pokazały dzieciom, że nie zawsze – pomimo naszych chęci i ambicji – jesteśmy w stanie pokonać rywala, ale nigdy nie wolno nam się poddawać. Zawsze należy dzielnie walczyć do końca kierując się zasadą uczciwości i szacunkiem dla przeciwnika.

     Podsumowaniem rywalizacji były wspólne zabawy z chustą animacyjną, gdzie indywidualną rywalizację zastąpiło zgodne współdziałanie.

  

Przeprowadzanie zajęć w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych lub samodzielnie wykonanych pacynek nt. kontaktów z nieznajomymi

 

     W dniach od 8 do 11 lutego 2016 roku dzieci z naszego Przedszkola uczestniczyły w cyklu zajęć mających na celu wyuczenie przyjmowania odpowiedniej postawy w sytuacji, gdy nieznajomy „obcy” ma wobec nas złe zamiary i zagraża naszemu bezpieczeństwu.

     Zajęcia rozpoczęto przedstawieniem przez dzieci bajki „Czerwony Kapturek”. Po przedstawieniu dzieci szybko wyciągnęły wnioski z bardzo ryzykownego zachowania dziewczynki, która nie słuchała przestróg mamy, rozmawiała z „nieznajomym”, wskazała gdzie mieszka babcia.

     Kontynuacją tematu było wyszukanie wśród ilustracji i bajek z przedszkolnej biblioteczki równie niebezpiecznych zdarzeń przeżytych przez ich bohaterów. Trafnie zauważyły je i wyjaśniły w bajkach „Królowa Śniegu”, „Wilk i 7 koźlątek”, „Królewna Śnieżka”, „Jaś i Małgosia”, „Tomcio Paluszek”.

     Kolejnym działaniem wykorzystując metodę „burza mózgów” było wspólne ustalenie, kim może być osoba „obca” i jakie mogą być sytuacje zagrażające bezpieczeństwa dziecka w najbliższym otoczeniu.

     Podane przez dzieci przykłady zostały wykorzystane do organizowania zabaw teatralnych i odgrywania scenek dramowych typu: co zrobisz gdy?

- nieznajomy zaprosi Cię na spacer z pieskiem?

- zaczepia nas na placu zabaw, daje zabawki, słodycze?

- oferuje, że coś nam kupi?

- chce nas odebrać z przedszkola podając się za znajomego rodziców?

- chce wejść do domu kiedy jesteśmy sami?

- wypytuje o adres, rodziców, co posiadamy w domu?

- oferuje przejażdżkę samochodem?

     Dzięki tym działaniom dziś już wszystkie przedszkolaki wiedzą, że nie każdemu dorosłemu należy ufać, nawet temu, który wygląda przyjaźnie. Kiedy „nieznajomy” nakłania nas do czegoś, co nam się nie podoba, wypytuje o różne rzeczy, chce coś pokazać, podarować należy stanowczo powiedzieć NIE, wycofać się z kontaktu. Można głośno krzyczeć, tupać, wzywać pomocy, uciekać i nie jest to wcale niegrzeczne zachowanie.

     Dzieci wiedzą również, że same też musza przestrzegać zasad bezpieczeństwa: nie wolno samemu oddalać się od opiekunów, należy unikać ustronnych miejsc i bawić się na placu zabaw w grupkach.

     Omawiane sytuacje wzbudziły u dzieci wiele emocji i stały się inspiracją do licznych zabaw teatralnych i plastycznych.

  

Przeprowadzenie3 przedszkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem „Brzechwa i Tuwim dzieciom”

 

     W dniu 12 lutego br. odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Brzechwa i Tuwim dzieciom”. W przeglądzie brały udział wybrane dzieci z naszego Przedszkola z wszystkich grup wiekowych: „Motyle”, „Promyczki”, „Krasnale” i „Misie”. Oraz jako widownia zaproszeni rodzice i dziadkowie przedszkolaków.

     Po uroczystym powitaniu przez panią dyrektor, konkurs rozpoczął się głośnym czytaniem wiersza „Wrona i ser” ze zbioru wierszy Jana Brzechwy przez panią Paulinę Nguen Quang, studentkę i absolwentkę naszego Przedszkola odbywającą aktualnie praktykę w naszej placówce.

     Potem były występy dzieci, które prezentowały swoje umiejętności recytatorskie na małej scence na tle pięknych dekoracji. Mali artyści prezentowali wiersze Brzechwy „Tańcowała igła z nitką”, „Tydzień”, „ZOO na wesoło” (Małpy, Niedźwiedź), „Na Wyspach Bergamutach” oraz wiersze Juliana Tuwima „Rzeczka”, „Żuk”, „Kotek”, „Bambo”, „Okulary”.

     Mimo tremy wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali się wspaniale, zachwycali naturalnością oraz swoimi umiejętnościami recytatorskimi i aktorskimi. Wszyscy zdobyli też pierwsze miejsce. Zwycięzcy otrzymali piękne dyplomy na pamiątkę. Na koniec była wspólna sesja zdjęciowa razem z rodzicami.

     Celem przeglądu było propagowanie pięknej literatury dziecięcej wybitnych polskich poetów J. Brzechwy i J. Tuwima, rozwijanie zdolności i umiejętności recytatorskich dzieci, uwrażliwienie na treści i przesłania płynące z wierszy oraz kształtowanie doznań i przeżyć estetycznych.

   

Zainicjowanie zabawy „Mój mały sklep”

W dniach od 21 lutego do 4 marca 2016 roku dzieci z grupy „Misie” bawiły się w „sklep”. Celem zabawy było zapoznanie z nazwami sklepów: spożywczy, obuwniczy, księgarnia, warzywniak, meblowy, z zabawkami. Dzieci przyporządkowywały do różnych rodzajów sklepów rzeczy, które można w nich kupić, doskonaliły liczenie, utrwalały wiadomości o różnych artykułach, odzwierciadlały w formie plastycznej kształt asortymentów sklepowych, nazywały własne wytwory, uczyły się kulturalnego zachowania w sklepie stosując zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję przepraszam, do widzenia.

     Na podstawie utworu „Ekspedientki” W. Ścisłowskiego zapoznały się z pracą ekspedientki. W zabawie dydaktycznej „Robimy zakupy” dowiedziały się, co to jest „lista zakupów”, gdzie można dokonać zakupu danego artykułu, doskonaliły przy tym spostrzegawczość wzrokową, uczyły się odpowiedzialności podczas wykonywania poleceń. Miały możliwość dokonywać oceny ciężaru przez porównywanie ciężaru przedmiotów za pomocą wagi szalkowej. Stosowały określenie: ciężki, lekki, waży tyle samo. Dostrzegały różnice między małymi osiedlowymi sklepami a dużymi marketami. Poznały zagrożenie związane z zakupami w marketach. Bawiąc się w „sklep” dzieci dokonywały klasyfikacji produktów pod względem koloru, kształtu, ciężaru oraz artykułów na półce. Podczas wspólnej zabawy w „sklep” dzieci ważyły, przeliczały i dokonywały zapłaty za zakupione produkty. Ta forma zajęć bardzo się spodobała przedszkolakom a zdobyta wiedza przez praktykę jest łatwiejsza, przyjemniejsza i trwalsza zwłaszcza dla dzieci 4 i 5-cio letnich.

  

„Dzień Talentów” w naszym Przedszkolu

 

     Dnia 16 lutego 2016 roku odbył się pokaz zdolności, umiejętności i pasji naszych przedszkolaków pod hasłem „Mam talent”. Celem konkursu było rozwijanie zdolności, umiejętności i talentów dzieci, radzenie sobie z emocjami (stresem, traumą), stworzenie radosnej atmosfery podczas spotkania we współpracy z rodzicami.

     Dzieci zaprezentowały swoje talenty: muzyczne, taneczne, recytatorskie, gimnastyczne. Przedszkolaki wraz z rodzicami mogły wysłuchać pięknie wykonanych i melodyjnie zaśpiewanych piosenek „Bal lalek”, „Puszek okruszek” Natalii Kukulskiej, „Laleczka z saskiej porcelany”, „Przedszkolna samba”, „Smokoloko”, „My face” oraz wiersza „Samochwała” J. Brzechwy. Ogromne brawa i podziw rodziców i dzieci wzbudziła gimnastyka artystyczna do melodii „Tornero” oraz balet do muzyki Yaan Tiersen LaValseD/Amelie. Piękny pokaz dała dwójka przedszkolaków w kręceniu hula-hop – robiły to z ogromną gracją i wdziękiem przez długi czas. Występy zakończył taniec „Woogie boogie” przygotowany przez kółko taneczne z naszego Przedszkola.

     Wszystkie dzieci zaprezentowały się tak pięknie, że jury uznało, iż każde z nich zasłużyło na I miejsce. Nagrodą dla uczestników były modele „Mam talent” i gromkie brawa kolegów i rodziców.