• Kalendarium

  Czwartek, 2021-04-22

  Imieniny: Łukasza, Kai

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 752146
  • Do końca roku: 253 dni
  • Do wakacji: 64 dni

AKTUALNOŚCI

 

Ważne

 

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który potrwa do 30 września. Podstawową metodą realizacji obowiązku spisowego jest samospis internetowy: 

 

https://spis.gov.pl

 

Przypominamy, że internetowo można się spisać samodzielnie również w urzędach gmin i wojewódzkich urzędach statystycznych na specjalnie przygotowanych w tym celu stanowiskach komputerowych, przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Taki punkt znajduje się również w Urzędzie Miasta w Jaśle, przy ul. Rynek 12.

 

Spisać można się również na infolinii spisowej, obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod numerem – 22 279 99 99.

 

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania. Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja.

 

Więcej informacji na: https://spis.gov.pl

 

 

W IMIENIU URZĘDU MIASTA W JAŚLE PONOWNIE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZESŁANYMI MATERIAŁAMI

I WYPEŁNIENIE ANKIETY, KTÓRĄ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W ZAKŁADCE "DLA RODZICÓW". 

DZIĘKUJEMY

 

Już od 19.04.2021r. zapraszamy do przedszkola. Czekamy!!!!!!

 

DRODZY RODZICE

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021 r., poz. 561 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, oraz Rozporządzeniem MEiN z dnia 8 kwietnia2021r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  że Przedszkole Miejskie Nr 2 zostaje zamknięte na czas   od 12.04.-18.04.2021 r.

 

 

 

Do przedszkola mogą w tym czasie uczęszczać dzieci rodziców, którzy są:

 

a)     zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 

b)    realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 

c)     pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 

d)    zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

 

e)     zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom                           w podeszłym wieku,

 

f)      zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz                                       w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 

g)     zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 

h)    zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,                         i realizuję zadania na terenie tych jednostek

 

 

 

Pozostali rodzice będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego.

 

 

 

Dzieci, które w tym czasie pozostaną w domu, będą miały zorganizowane nauczanie zdalne. O szczegółach kształcenia na odległość zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną przez nauczycieli poszczególnych grup

 

 

 

Z poważaniem

 

Małgorzata Górniak - dyrektor

Dotyczy odpłatności za m-c marzec 2021r.

Rozliczenie za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu  w miesiącu marzec 2021r., możecie  Państwo już pobrać  1 kwietnia 2021r. na stronie JAMMIK i na tej podstawie dokonać wpłaty do 15.04.2021r.

 


DRODZY RODZICE
Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021 r., poz. 561 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że Przedszkole Miejskie Nr 2 zostaje zamknięte na czas od 27.03.-09.04.2021 r.
 
Do przedszkola mogą w tym czasie uczęszczać dzieci rodziców, którzy są:
a)zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
c) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
d)zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
e) zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
f)zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
g)zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
h)zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizuję zadania na terenie tych jednostek
 
Pozostali rodzice będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego.
 
Dzieci, które w tym czasie pozostaną w domu, będą miały zorganizowane nauczanie zdalne. O szczegółach kształcenia na odległość zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną przez nauczycieli poszczególnych grup
 
Z poważaniem
Małgorzata Górniak - dyrektor